be worth one's weight in gold

  1. Verb altınla tartılacak kadar değerli olmak