bear sail

  1. Verb başarılı olmak
alçakgönüllü davranmak Verb