bear the costs

  1. Verb maliyetleri üstlenmek
  2. Verb masrafları üstlenmek
  3. Verb masrafları üstüne almak
masrafları yüklenmeye mahkûm olmak Verb
masrafları yüklemek Verb
(mahkeme) masrafları yüklenmeye mahkûm olmak Verb