bear with someone

  1. Verb birini beklemek
  2. Verb biri birşey yaparken beklemek