bearer instrument

  1. hamiline yazılı senet
  2. hamiline senet
hamiline senet
ipotek senedi