beat retreat

  1. geri çekilmek
alelacele gitmek Verb
hemen geri çekilmek Verb
yaptığı işi hemen bırakmak Verb
alelacele çekilmek Verb
hızla geri çekilmek Verb
tüymek Verb
retreat1 (6).
(a) geri çekilme/ric'at borusu çalmak.
The drums beat a retreat. (b) bozguna uğramak, bozguna
uğrayıp düzensizce geri çekilmek, (c) kaçmak, tüymek, kirişi kırmak.
We dropped the apples and beat a hasty retreat when the farmer shouted at us.