bedside manner

  1. yatmakta olan bir hastaya karşı doktorun tutumu
  2. davranışı