besides

 1. -den başka/maada, zaten, hem de, bir de … , … ve yine, … de/da.
  What languages do you know besides
  French and English? Fransızca ve İngilizceden başka hangi dilleri biliyorsun(uz)?
  He wrote a novel and several short stories besides: Bir roman, birçok da küçük hikâye yazdı.
  There is nothing besides: Başka bir şey yok.
 2. ayrıca, (buna) ilâveten.
  Many more besides: Ayrıca birçok şeyler.
  This car belongs to Ali,
  and he has 2 others besides: Bu araba Alinindir, ayrıca 2 arabası daha var.
 3. ayrıca, bundan başka, bunun dışında.
  They had a roof over their heads but not much besides: Barınacak
  bir çatıları var, bunun dışında pek birşeyleri yok.
 4. üstelik, ayrıca, -den başka, … yetmiyormuş gibi, -e ilâveten, hem de.
  besides being smart, he's hard
  working: Hem zeki hem de çok çalışkandır.
  besides a mother, he has a sister to support: Annesinden başka geçimini sağlamak zorunda olduğu bir de kızkardeşi var.
 5. … müstesna/hariç, … istisna edilirse, -den başka, … dışında.
  There's no one here besides Bill and
  me: Burada Bill ve benden başka kimse yok.
  No one besides you can do it: Bunu senden başkası yapamaz.
siz hariç kimse