binder agreement

  1. resmi sigorta poliçesinin tanzimine kadar geçerli olmak üzere sigorta sözleşmesine ait muhtıra