bir şeyi ayrıntılarıyla anlatmak

  1. Verb to give a detailed account of sth