bir şeyin yerini belirlemek

  1. Verb to locate sth