bir gayri menkulün kazık çakarak sınırlarını belirtmek

  1. Verb to mark out a claim