bir gayri menkulün kazık çakarak sınırlarını belirtmek

  1. Fiil to mark out a claim