bir kitabı yeniden ciltlemek

  1. Verb to rebind a book