bir kredi riskini değerlendirmek

  1. Verb to appraise a credit risk