bir planı altüst etmek

  1. Verb to rock the boat