bird's-foot


  1. bird-foot ile ayni anlama gelir. kuşpençesi: yaprak veya çiçekleri kuş ayağına benzeyen bitkilerden
    herhangi biri, özellikle
    Ornithopus türü.