birini bir şey yapsın diye belirlemek

  1. Verb to application someone to do sth