bite one's nose off

  1. (birine) ters cevap vermek, terslemek, paylamak.