bite the bullet

  1. ezaya/cefaya cesaretle katlanmak, dişini sıkmak.
  2. boyun eğmek, mecburen razı olmak.
    We'll just have to bite the bullet and pay higher taxes.