black bile

  1. Noun kara öd: eskiden kasvet, hüzün vb. doğurduğuna inanılan fizyolojik salgı.