blame on

atmak Verb
suçu birinin üstüne atmak Verb
kabahati birinin üstüne atmak Verb
kabahati birinin üzerine atmak, birini kabahatli bulmak.
bir şeyin kabahatinıüstüne atmak Verb