blunt

 1. kör, körleşmiş, kesmez, keskin/sivri olmayan.
 2. pervasız, yersiz, münasebetsiz, açık/dobra dobra (söz), lâfını sakınmayan, açık konuşan.
  a blunt,
  ill-timed question: yersiz, vakitsiz bir soru.
 3. gabi, kalınkafalı, anlayışı kıt, hissiz, duygusuz, vurdumduymaz.
 4. (bıçak vb.) körletmek, körleştirmek.
 5. duygusuzlaştırmak, vurdumduymaz yapmak, hassasiyetini gidermek, zayıflatmak, kuvvetini azaltmak, zekâ/kavrayış
  ve anlayışını kıtlaştırmak.
  Alcohol blunts your senses.