1. kör, körleşmiş, kesmez, keskin/sivri olmayan.
 2. pervasız, yersiz, münasebetsiz, açık/dobra dobra (söz), lâfını sakınmayan, açık konuşan.
  a blunt,
  ill-timed question: yersiz, vakitsiz bir soru.
 3. gabi, kalınkafalı, anlayışı kıt, hissiz, duygusuz, vurdumduymaz.
 4. (bıçak vb.) körletmek, körleştirmek.
 5. duygusuzlaştırmak, vurdumduymaz yapmak, hassasiyetini gidermek, zayıflatmak, kuvvetini azaltmak, zekâ/kavrayış
  ve anlayışını kıtlaştırmak.
  Alcohol blunts your senses.
künt duygulanım İsim, Psikiyatri
duygusal küntlük İsim, Psikiyatri
penetran yaralanma İsim, Tıp
penetran yara İsim, Tıp
künt batın travması İsim, Tıp
künt karın travması İsim, Tıp
künt abdominal travma İsim, Tıp
künt kafa travması İsim, Tıp
künt yaralanma İsim, Tıp
künt yara İsim, Tıp
künt travma İsim, Tıp
kör bir aletle