bobcat

  1. Noun vaşak, karakulak
    (Lynx rufus): Kedigillerden Amerikada yaşayan siyah benekli kahverengi tüylü
    etçil hayvan.
    bay lynx ile ayni anlama gelir.