bodily harm

  1. Noun, Civil Law cismani zarar
  2. Noun, Law adam yaralama
  3. bedensel zarar
basit yaralama Noun, Law
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
ağır bedeni hasar Noun
ciddi derecede bedeni hasar Noun
ağır müessir fiil Noun
ağır yaralama Noun, Law
yaralama, cerh, cezayı gerektiren bedenî tecavüz.
ciddi bedensel hasar