bond discount

  1. iskontolu tahviller
  2. Noun tahvil iskontosu
  3. tahvilin itibari değeriyle satış değeri arasındaki fark
  4. Noun kefalet acyosu
itfa edilmemiş tahvil iskontosu Noun
çok faiz ödeyen sabit faiz oranlı menkul kıymet
nominal değerinden yaklaşık yüzde yirmisi kadar iskontolu satılan tahvil
bono kırdırmak Verb
iskonto edilmiş tahvil