bonfile

  1. steak
  2. fillet
  3. sirloin steak

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Kasaplık hayvanların ve özellikle sığırın kalçalarla ... arasındaki çok makbul eti