1. steak
  2. fillet
  3. sirloin steak

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kasaplık hayvanların ve özellikle sığırın kalçalarla ... arasındaki çok makbul eti