book making

  1. yarış için bahis ve iştiraklari kaydetme
  2. at yarışlarında bahse girme
  3. müşterek bahis
(a) kitapçılık, (b) müşterek bahis defterini tutma.