both to blame collision clause

  1. her iki tarafın da suçlu olduğu çarpışma klozu
bir çarpışmada her iki tarafın da kusuru bulunması klozu
her iki gemiyi kabahatli bulan çarpışma maddesi Noun