bowl over

  1. şaşırtmak, şaşkına çevirmek.
    to bowled over: hayretten donakalmak, şaşkına dönmek, çok şaşırmak.

    We were bowled over by the news of his death.