box elder

  1. Noun bir nevi akçaağaç
    (Acer Negundo): K. Amerikada yetişir, hafif ve yumuşak kerestesinden mobilya ve oyma işleri yapılır.