boynuz

  1. horn
  2. antler
  3. trumpet
  4. made of horn
cornucopia
to butt Verb
hornbill Noun
horny
to surpass one's elder Verb
to make a cuckold of Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Bâzı hayvanların başında bulunan, saldırma ve ... bâzan da çatallı çıkıntı