1. horn
  2. antler
  3. trumpet
  4. made of horn
cornucopia
to butt Fiil
hornbill İsim
horny
to surpass one's elder Fiil
to make a cuckold of Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bâzı hayvanların başında bulunan, saldırma ve ... bâzan da çatallı çıkıntı