break cover

  1. (hayvan) saklandığı yerden fırlayıp kaçmak.
  2. fırlayıvermek, (saklandığı yerden) birdenbire çıkmak.
    The fox broke cover and the chase was on.