break loose from all control

  1. Verb her türlü kontrol dışına çıkmak