break- even chart

  1. Noun işletme masrafları
  2. net satışlar ve sabit masraflar arasındaki ilişkiyi gösteren ve kuruluşun hangi noktadan itibaren kâr
    sağaıyabileceğini belirten grafik
bu analiz yöntemiyle yapılan çalışmanın sonuçlarını yönetime gösteren grafik