brief counsel

  1. Verb avukat tayin etmek
bir avukata danışmak Verb
avukata danışmak Verb
davacının avukata verdiği vekâletname
(Br) vekâletname
avukatın dava özeti