brief counsel

bir avukata danışmak Fiil
avukata danışmak Fiil
davacının avukata verdiği vekâletname
(Br) vekâletname
avukatın dava özeti