brief in counsel

  1. davacının avukata verdiği vekâletname