bring forth something

  1. Verb birşeyi ortaya çıkarmak
  2. Verb birşeyi açığa çıkarmak
  3. Verb birşeyle sonuçlanmak
  4. Verb sonucu birşey olmak