bring forward s

  1. Verb ileri sürmek
  2. Verb beyan etmek
yeni delil ileri sürmek Verb
(a) gözönüne koymak/sermek, ileri sürmek, dikkati çekmek.
In his talk he brought forward(s) several
new ideas. (b) toplamı başka sayfaya nakletmek, (c) öne/önceye almak.
bring a date forward(s): bir tarihi öne almak.