bring home

  1. Verb ikna etmek
  2. Verb gerçeği kabul ettirmek
  3. Verb kanıtlamak
  4. Verb ispat etmek
eve kötü not getirmek Verb
(a) geçimini sağlamak, (b) başarmak, istediğini elde etmek.
ikna/ispat etmek, gerçeği kabul ettirmek.
açıklamak, tavzih etmek, iyice anlatmak, kafasına yerleştirmek, ispat etmek, meydana çıkarmak, iyice
belirtmek.
The irrevocability of her decision was brought home to her. A teacher should bring home to children the importance of working hard.
birinin suçlu olduğunu ispat etmek.
(bir şey) bir hususta birinin gözünü açmak Verb
bir şeyi birine iyice anlatmak Verb
birinin suçlu olduğunu meydana çıkarmak Verb