bring into court

  1. Verb mahkeme huzuruna çıkarmak
  2. Verb mahkemeye delil göstermek
mahkemeye depozito yatırmak Verb
dava açmak Verb
birini mahkemeye vermek Verb