bring round

  1. (a) kandırmak, ikna etmek, yola getirmek. (b) ayıltmak, kendine getirmek, iyileştirmek, teskin etmek,
    (c) ziyaretçi olarak getirmek.
  2. (a) (bkz: bring around ), (b)
    bring round to a subject: sözü bir konuya getirmek.
adalete vermek Verb
aydınlatmak Verb
birini dilenci yapmak Verb
birinin aklını başına toplatmak Verb
açık artırmaya koymak Verb
bir hastayı kendine getirmek Verb
sona erdirmek Verb
hesap verdirmek Verb
hesap verdirmek Verb
husule getirmek Verb
yaptırmak Verb
birini caydırmak Verb
birinin fikrini değiştirmek Verb