buddy system

  1. Noun ikişerli yüzme: çiftlerden biri öbürünün güvenliğinden sorumludur.
  2. Noun yardımlaşma sistemi: çiftlerden birinin öbürüne yardımla görevli olduğu sistem.