buddy system

  1. İsim ikişerli yüzme: çiftlerden biri öbürünün güvenliğinden sorumludur.
  2. İsim yardımlaşma sistemi: çiftlerden birinin öbürüne yardımla görevli olduğu sistem.