build on sand

  1. çürük temel üzerine kurmak, buz üstüne yazmak.