build up a popular following

  1. Verb halkın çoğunun yandaşlığını sağlamak
  2. Verb yığınların desteğini sağlamak